อัลตราซาวด์ยกกระชับหน้า ( Ultimate Lift )

แก้มที่ห้อยเป็นพวงตกลง 2 ข้างๆ คาง เกิดจากกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยตามวัย พลังงานคลื่นอัลตราซาวด์จะลงลึกถึงชั้น SMAS ทำให้กล้ามเนื้อกระชับยกตัวขึ้น แก้มห้อยลดลง กรอบหน้าชัดเรียวขึ้น
เนื่องจากเครื่องรุ่นใหม่ จะให้พลังงานสูงเท่ารุ่นเดิม แต่พลังงานจะไม่ถูกปล่อยออกมาในทีเดียว (ซึ่งจะเจ็บมาก) แต่จะใช้วิธีย่อยพลังงานให้ปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วติดๆ กัน (จึงทำให้รุ่นใหม่นี้ไม่เจ็บ)
หลังทำหน้าจะแดงเรื่อๆ และจะค่อยๆ หายไปใน 1 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาทำประมาณ 1 ชั่วโมง ความถี่ขึ้นกับปัญหา โดยทั่วไปทำทุก 2 เดือน 3 ครั้งในปีแรก หลังจากนั้นทำปีละ 1-2 ครั้ง
อายุที่เหมาะสมในการเริ่มทำคือ เมื่อกล้ามเนื้อยังไม่ห้อยจนเห็นชัด (ประมาณ 25ปี) เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ไม่ห้อยไปตามกาลเวลา เปรียบเหมือนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
นอกจากนี้ ขณะที่พลังงานลงลึกสู่ผิว จะทำลายเซลล์ไขมันด้วย ผลคือชั้นไขมันจะลดลง จึงเสริมให้แก้มที่ห้อยย้อย และคาง 2 ชั้นดีขึ้น